سامانه مدیریت عملکرد شورای فرهنگی

اداره کل دامپزشکی استان کردستان

احراز رتبه برتر شورای اقامه نماز دامپزشکی کردستان در بین دستگاه های اجرایی استان

در سومین اجلاس استانی نماز با عنوان نماز و فضای مجازی اداره کل دامپزشکی کردستان در رتبه چهارم ارزیابی دستگاه های اجرایی استان کردستان قرار گرفت به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی کردستان در روز سه شنبه مورخ 96 / 09 / 28 و در سومین اجلاس استانی نماز با عنوان " نماز و فضای مجازی " اداره کل دامپزشکی کردستان در رتبه چهارم ارزیابی دستگاه های اجرایی استان کردستان قرار گرفت .