سامانه مدیریت عملکرد شورای فرهنگی

اداره کل دامپزشکی استان کردستان

بیانات مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی کردستان درجلسه شورای امر به معروف ونهی از منکر

حجه السلام والمسلمین حاج آقا دوستی نژاد گفت: انتخاب مجموعه جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه برتر ناشی از فرهنگ، تفکر ودیدگاه جهادی می باشد و یقیناً یکی از مصادیق بارز و اوصاف خوب جهادگر عنایت ویژه به نماز وامر به معروف ومسائل وارزشهای اسلامی است. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان حجه السلام والمسلمین حاج آقا دوستی نژاد درجلسه شورای فرهنگی مجموعه جهاد کشاورزی گفت: شورای فرهنگی چندین ستاد وشورا را تحت پوشش داردکه ستاد اقامه نماز، عفاف و حجاب، زکات، امر به معروف ونهی از منکر را در بر می گیرد.