سامانه مدیریت عملکرد شورای فرهنگی

اداره کل دامپزشکی استان کردستان

اجرای طرح ملی بومی سازی برنامه های ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز

ستاد اقامه نماز كشور طرح ملی بومی سازی برنامه های ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز را در سطح استان های كشور اجرایی نمود سیدعلی مهدیان معاون برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز كشور با بیان این خبر نسبت به تشریح این طرح پرداخت مهدیان هدف از اجرای این طرح ملی را بسترسازی جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری به سیزدهمین اجلاس سراسری نماز و سایر اسناد بالادستی اقامه نماز بر شمرد و رویكرد آن را بهره گیری از ظرفیت های حداكثری، منابع و امكانات موجود و تأمین نیاز مخاطبان دستگاه ها و سوق دادن دستگاههای اجرایی كشور به فعالیت های ابتكاری و خلاقانه در حوزه نماز دانست. معاون ستاد گفت: ستاد اقامه نماز با شناسائی و احصاء وظایف و تكالیف حاكمیتی و قانونی دستگاه های اجرائی كشور و ابلاغ آنها به دستگاهها، بصورت سالانه با برگزاری جلسات كارشناسی برنامه ریزی نسبت به تدوین برنامه ها و انعقاد توافقنامه برنامه پیشنهادی كلیه دستگاه ها اقدام نموده و این توافقنامه ها با امضاء بالاترین مقام دستگاه و همچنین ریاست ستاد اقامه نماز كشور و نماینده رئیس جمهور درامر نماز منعقد می گردد. سیدعلی مهدیان، توجه به امر برنامه ریزی در دستگاه ها را یكی از ضرورت ها برشمرده و بیان كرد تدوین سند راهبردی از مواردی است كه سالهاست به عنوان یك برنامه موثر در دستگاه ها پیگیری می شود و این معاونت با ارائه خدمات مشاوره ای در تلاش است تا موضوع نماز به صورت علمی و واقع بینانه كه از مطالبات مقام معظم رهبری نیز هست در سطوح مختلف دستگاه های اجرایی، نهادینه شود كه در همین زمینه اهتمام جدی دارد تا برنامه های سنواتی دستگاه ها مبتنی بر سند راهبردی آنها تنظیم شود. معاون برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز كشورابراز كرد: در راستای توسعه امر برنامه ریزی نماز در دستگاه ها، با انجام آسیب شناسی فرآیند تنظیم توافقنامه ها ،ضرورت بهره گیری از ظرفیت ها وتوانمندی استانها در امر برنامه ریزی مشخص گردید و لذا با استفاده از نظرات و تجربیات مدیران ارشد ستاد و مدیران و كارشناسان ستاد های اقامه نماز استانها طرح بومی سازی و استانی نمودن توافق نامه ها در دستور كار قرار گرفت و در مرحله اول در سال ۹۶ تعداد ۱۴ دستگاه كه در توافقنامه های مركزی آنها برنامه بوی سازی قید شده بود مشمول این طرح قرار گرفته و به كلیه استانها طرح مذكور جهت اجرا ابلاغ گردید، كه پس از پیگیری در بسیاری از استانها شاهد توسعه این طرح بودیم و در برخی استانها همه دستگاههای مورد تعامل با ستاد تحت پوشش طرح ملی بومی سازی قرار گرفتند. در ادامه مهدیان عنوان كرد، این طرح با قابلیت بهره گیری از توانائی ها و ظرفیت های بالقوه و بالفعل دستگاه ها در سطح استان ها از برنامه هایی است كه خوشبختانه بسیار مورد استقبال مسئولین دستگاه ها واقع شده و از این اتفاق به عنوان یك برنامه شایسته ذكر می شود، لازم به ذكر است شاید مهمترین دلیل آن توجه و نگاه ویژه به دستگاه های استانی و دیده شدن عوامل استانی در امر برنامه ریزی بوده، چرا كه درسنوات قبل برنامه ها از سوی دستگاه مركزی ابلاغ و استان صرفا به عنوان صف و مجری برنامه ها مطرح بود و عموماً از نظرات استان ها در تدوین برنامه ها استفاده نمی شد، كه با این طرح ضمن اجرای برنامه های ملی در استان ها، بسیاری از برنامه ها و فعالیت های جدید و نو با توجه به ظرفیت های استان ها مورد شناسائی قرار گرفته و نقش عوامل اجرائی اقامه نماز در دستگاه های استانی را محسوس تر می نماید. معاون ستاد اقامه نماز كشور در پایان ضمن تقدیر و تشكر از همكاری ، همراهی و مساعدت مدیران محترم دستگاههایی اجرایی در سراسر كشور كه به اجرایی شدن طرح ملی بومی سازی برنامه های ترویج وتوسعه فرهنگ اقامه نمازكمك نمودند، ابراز امیدواری كرد، در سال آینده انشاالله بتوانیم همه دستگاههای اجرایی كشور را در این طرح مشاركت داده و گامی موثر در تدوین برنامه های نماز اقامه نماز برداریم.