سامانه مدیریت عملکرد شورای فرهنگی

اداره کل دامپزشکی استان کردستان

دیدار مدیرکل دامپزشکی کردستان با مدیر ستاد اقامه نماز استان

در روز شنبه مورخ 22 اردیبهشت 97 مدیرکل دامپزشکی استان به اتفاق مسئول دفترحوزه نمایندگی ولی فقیه و دبیر شورای اقامه نماز دامپزشکی با آقای اکبر عظیمی سرپرست ستاد اقامه نماز استان دیدار وگفتگو کردند. به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کردستان در روز شنبه مورخ 22 اردیبهشت 97 مدیرکل دامپزشکی استان به اتفاق مسئول دفترحوزه نمایندگی ولی فقیه و دبیر شورای اقامه نماز دامپزشکی با آقای اکبر عظیمی سرپرست ستاد اقامه نماز استان دیدار وگفتگو کردند. در این دیدار که در محل دفتر ستاد اقامه نماز استان واقع در حسینیه سنندج برگزارگردید ، ابتدا گزارش عملکردشورای اقامه نماز دامپزشکی به همراه مستندات مربوطه توسط دبیر شورا ارائه و به سمع ونظر حاظرین رسید و با توجه به دستورالعمل ارزیابی تک تک بندهای آن مورد مداقه وی قرارگرفت که با توضیحات حاظرین نیز همراه بود . دکترورمقانی مدیرکل دامپزشکی کردستان نیز ضمن تبریک انتصاب وی بعنوان سرپرست ستاد اقامه نماز استان از همکاری وارشادات سازنده نامبرده در ارتقاء فرهنگ اقامه نماز در استان تشکر وقدردانی نمود و ابراز امیدواری کرد که این سیر صعودی همچنان ادامه پیدا کند.